Rada Pedagogiczna

Anna Wiechaj

biblioteka

Katarzyna Namyślok

biologia

Teresa Homańczyk

chemia,
informatyka
zajęcia techniczne

Joanna Golus

edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Spika-Profaska

fizyka
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Żak

geografia
przyroda

Marta Gołka

historia

Barbara Kucharewicz
Madgalena Mastej

język angielski

Katarzyna Banasiak
Monika
Musioł-Skrzypiec

język niemiecki

Urszula Bukowska
Barbara Kucharewicz
Anna Gazda

język polski

Ewa Głosz
Ewa Golus
Małgorzata Czardybon

matematyka

Anna Kamyk

muzyka
zajęcia artystyczne

Ilona Czardybon

pedagog szkolny
technika

Dominika Piecha

plastyka
zajęcia techniczne

Jolanta Chorowski

religia

Magdalena Maciejczyk

świetlica

Tomasz Bober
Piotr Brzoza
Joanna Golus

wychowanie fizyczne

Tomasz Macha
Ilona Czardybon
Katarzyna Ochojska

zajęcia rewalidacyjne

Monika Świerczek-Fic

psycholog

Joanna Buchcik-Dulęba

logopeda

Magdalena Mastej
Jolanta Schier

edukacja wczesnoszkolna