NASZE SUKCESY!

Ważne wydarzenia w życiu szkoły

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ARCHIWUM

 

Ważne wydarzenia w życiu szkoły:

 

uzyskanie tytułu „Szkoły z klasš”  w roku 2004

uzyskanie przez szkołę „Certyfikatu inwestora”

organizowanie jedynego w Orzeszu Sztabu Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy od 2002 roku

uzyskanie sprawnoœci Lego Cogito Ago w roku szkolnym 2004/2005

uzyskanie w roku szkolnym 2005/2006 certyfikatu „Œlšska Szkoła Jakoœci”.

uzyskanie certyfikatu „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 2006/2007

uzyskanie certyfikatu „Złotej Szkoły” w roku szkolnym 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012

Nadanie Certyfikatu Œlšskiej Sieci Szkół Promujšcych Zdrowie- 9.12.2015

Uzyskanie Certyfikatu Jakoœci Kształcenia Języków- rok 2015, 2016, 2017

Program BEZPIECZNA+ rok szkolny 2017/2018

 powrót

ROK SZKOLNY 2017/2018

* Udział w V Miejskim Konkursie: ”Młodzi w Europie”: Pawlak Natalia, Oliwia Szweda

* Udział w interdyscyplinarnym konkursie zorganizowanym przez I LO w Katowicach im. Marii Goeppert-Mayer

* III miejsce w konkursie z j. niemieckiego na komiks z misiem Theo “Theo - ich Mag DichMateusz Kalinowski

* Laureat ogólnopolskiego konkursu ZUCH - edycja roczna z języka angielskiego: Wiktor Kurka

* Laureaci ogólnopolskiego konkursu ZUCH - edycja roczna z matematyki: Szymon Miœko, Hanna Wołkow, Franciszek Bezak, Wiktor Kurka, Lena Skrzypczyk

* Laureaci konkursu “Wańka-Wstańka i Skaczšca Fasolka”: Franciszek Bezak, Antoni Bukowski, Oliwia Szafron, Lena Szynol, Wiktoria Orzeł, Zuzanna Krentusz, Lena Ptak, Martyna Wšgrowska, Hanna Wołkow

* I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych zajęła drużyna w składzie Martyna Piksa, Weronika Kaczanowska (organizator: SP3 w Orzeszu-Zawadzie)

* III miejsce w XII Powiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego zajęła Anastazja Huczała (organizator: SP3 w Orzeszu-Zawadzie)

* IV miejsce w XII Powiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego zajęła Karolina Baranowska (organizator: SP3 w Orzeszu-Zawadzie)

* IV miejsce w Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego zajęła Anastazja Huczała (organizator: SP7 w Orzeszu-Gardawicach)

* III miejsce Martyny Turek w X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas gimnazjalnych w II LO w Mikołowie

* Jan Maciejczyk - finalista Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Łaziskach Górnych

* II miejsce Martyny Turek w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Matematyka na co dzień” w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach – Górnych

* Michalina Studnik i Martyna Piksa - finalistki Wojewódzkiego Konkursu Sudoku dla uczniów gimnazjów i klas VII szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 9 w Rybniku

* I miejsce (tytuł laureata) Martyny Turek w Ogólnopolskim  konkursie przedmiotowym EDI – PANDA 2018 z matematyki

* wyróżnienie Michaliny Studnik w Ogólnopolskim  konkursie przedmiotowym EDI – PANDA 2018 z matematyki

* wyróżnienie grupa teatralna SZANSA ‘Œnieżka po Œlšsku”, Powiatowy Festiwal Twórczoœci Dziecięcej i Młodzieżowej, Stowarzyszenie Uœmiech Mikołów

* I miejsce Szymon Bańczyk, II m.Filip Niedziela, III m. Karolina Morawiec Rejonowy konkurs “Kariera - marzenia do spełnienia” CKZiU Żory

* Sebastian Stępień i Filip Grzywok laureatami Wojewódzkiego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ENERGIA PRZYSZŁOŒCI” o Puchar Wicestarosty Powiatu Rybnickiego

* I miejsce - za opowiadanie „Œledztwo na szeœć płatków” w konkursie literackim "Historia z żonkilem w tle zdobyła Martyna Pierschkalla

* II miejsce  za opowiadanie „Trzy niezwykłe kwiaty” w konkursie literackim "Historia z żonkilem w tle zdobyła Anastazja Huczała

* III miejsce za opowiadanie  „Nie trać nadziei w konkursie literackim "Historia z żonkilem w tle zdobyła Wiktoria Cebula

* I miejsce w konkursie plastycznym „Zaprojektuj logo XV Pól Nadziei” zdobyła Agnieszka Piksa

* I miejsce w XII Powiatowym Konkursie Czytelniczym pt. „Nastolatek w œwiecie, czyli całkiem dorosłe problemy młodych bohaterów” zdobyła drużyna dziewczšt z klasy 2b: Natalia Małecka, Sylwia Marcol i Martyna Pierschkalla

* III miejsce w miejskim konkursie „Pierwszaki kodujš-zagadki rozwišzujš” zdobyła drużyna w składzie: Lena Szynol i Wiktor Kurka z kl.Ia

* I miejsce w powiatowym konkursie profilaktycznym: „Słodycze lubisz- zdrowie gubisz” zdobyła uczennica kl.Ib Hanna Wołkow

* Wyróżnienie w kategorii Zespoły w VII  Regionalnym Festiwalu Piosenki Œlšskiej "Orzeszek" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Orzesza zdobył szkolny zespół muzyczno-taneczny z SP-3 Orzesze-Zawada

* Udział w VII Mistrzostwach Polski w pracy z tekstem na komputerze

* I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Doradztwa Zawodowego zajęli Iwona Chrobok i Daniel Schier

* II miejsce w Powiatowym Konkursie Logistycznym zajęła Martyna Turek

* I miejsce w Wojewódzkim konkursie na najciekawszš LALKĘ-KUKIEŁKĘ przedstawiajšcš dowolnš postać ze œlšskich legend zajęła Lena Ptak

* II miejsce w konkursie „Najlepszy programista w ZST” w Rybniku zajšł Filip Grzywok

* I miejsce w powiatowym konkursie „Potyczki laboratoryjne” zdobyły Martyna Turek i Michalina Studnik

* II miejsce w Dyktandzie o Tytuł Mistrza Ortografii Miasta Orzesze zdobyła Martyna Pierschkalla

* III miejsce w Dyktandzie o Tytuł Mistrza Ortografii Miasta Orzesze zdobyła Natalia Małecka

* Udział w VIII Powiatowym Konkursie Informatycznym „GIMKOMP”

* Udział w VI edycji konkursu gastronomicznego dla gimnazjalistów „Mini Master Chef”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

* Udział w XI Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej pt. „Œpiewać każdy może”, którego organizatorem było PSNJN w Katowicach

* Udział w etapie rejonowym XVII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego

* II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej zdobyła Katarzyna Ligner

* III miejsce w IX Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej zdobyła Katarzyna Bodzioch

* FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego - Anastazja Huczała zdjęcie

* I miejsce w III Powiatowym Konkursie Literacko - Plastycznym na wiersz i kartkę œwištecznš - Michalina Studnik

* II miejsce w III Powiatowym Konkursie Literacko - Plastycznym na wiersz i kartkę œwištecznš - Katarzyna Bodzioch

* Wyróżnienie w Powiatowym konkursie multimedialnym „Europa dla naszego powiatu” otrzymali Anastazja Huczała i Janek Maciejczyk

* Udział w Regionalnym konkursie dla uczniów gimnazjum “Młody Chemik

* Tytuł laureata z matematyki w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym EDI - Pingwin z matematyki otrzymała Martyna Turek

* II miejsce w II Językowej Grze Miejskiej (SP 2 w Orzeszu) zajęła drużyna w składzie Oliwia Szweda oraz Daniel Schier

* III miejsce w II Międzyszkolnym Konkursie z Języka Niemieckiego “Grundschulkonig” (SP 10 w Orzeszu-Woszczycach) zajęła Anastazja Huczała

* Drużyna w składzie Michalina Studnik oraz Martyna Turek zajęła 9 miejsce w VII grze terenowej „Fair train” ZSH w Katowicach

* Udział w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów - Filip Grzywok

* Udział w XII Międzyszkolnym Konkursie Kolęd Europejskich (ZSP/PSNJN w Katowicach), Alicja Jankowiak zajęła VII miejsce, zaœ Karolina Baranowska X miejsce (na 48 uczestników)

* III miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Nie daj się wkręcić” zdobyła Katarzyna Hensel z III klasy G2

* Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym „Nie daj się wkręcić” zdobyły Maja Porębska z II klasy G2 i Magdalena Szwan z 7 klasy SP3

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Technicznym „Odkryj swój talent” zdobyli Martyna Turek, Filip Grzywok i Filip Niedziela z III klasy G2

* II miejsce w Powiatowym konkursie dotyczšcym HIV/AIDS „Nie liczę na cud” zdobyły Martyna Turek, Martyna Staniczek i Kinga Niemiec z III klasy G2

* Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Œlšskie bajanie” otrzymał Antoni Bukowski z klasy Ia SP3

* Udział w wojewódzkim konkursie na najciekawszš prezentację pt. „Tadeusz Koœciuszko”

* III etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA POLSKIEGO dla dla uczniów szkół podstawowych – Anastazja Huczała

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z MATEMATYKI dla dla uczniów dotychczasowych gimnazjów – Michalina Studnik i Martyna Turek

* Udział w  Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z i dotychczasowych gimnazjów województwa œlšskiego

* Laureatkami konkursu literacko-plastycznego przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umysł – NA SKRZYDŁACH PRZYJANI” zostały Maja Porębska, Martyna Pierschkalla i Barbara Profaska

* Laureaci konkursu „Zabawka fizyczna w ruchu” - Franciszek Bezak, Antoni Bukowski, Wiktor Kurka, Wiktoria Orzeł z klasy I a SP

* Wyróżnienie w konkursie „Zabawka fizyczna w ruchu” otrzymała Zuzanna Krentusz

* Udział w konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Skadruj lato”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, I Liceum Ogólnokształcšce im. Karola Miarki w Mikołowie oraz „Naszš Gazetę”- Martyna Piksa, Paulina Otawa, Natalia Czyżyk

* I miejsce w IX Regionalnym Konkursie Gwarowym - "Godomy po naszymu" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Orzesze zdobyli Michalina Studnik i Szymon Bańczyk

Sportowe

* II miejsce w półfinale wojewódzkim siatkówki plażowej zespół w składzie Daniel Prus i Łukasz Tomaszewski

* I miejsce w Orzeskim Turnieju o Puchar Powitania Lata - klasa IV

* V miejsce w zawodach tenisa stołowego na szczeblu wojewódzkim zajęła drużyna w składzie Adam Pištek i Łukasz Tomaszewski

* II miejsce - w półfinałach wojewódzkich w tenisie stołowym dla dziewczšt i chłopców zdobyli Adam Pištek i Łukasz Tomaszewski

* IV miejsce - w półfinałach wojewódzkich w tenisie stołowym dla dziewczšt i chłopców zdobyły Weronika Kaczanowska, Martyna Sznapka i Wiktoria Cebula

* I miejsce - w turnieju rejonowym w tenisie stołowym dla dziewczšt i chłopców zdobyły Weronika Kaczanowska, Martyna Sznapka i Wiktoria Cebula zdjęcie

* I miejsce - w turnieju rejonowym w tenisie stołowym dla dziewczšt i chłopców zdobyli Adam Pištek i Łukasz Tomaszewski zdjęcie

* II miejsce w powiatowych zawodach w piłce siatkowej dziewczšt

* III miejsce w powiatowych zawodach w piłce siatkowej chłopców

* I miejsce w miejskich zawodach w piłce siatkowej dziewczšt

* I miejsce w miejskich zawodach w piłce ręcznej chłopców

* I miejsce w miejskich zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze w tenisie stołowym chłopców, skład drużyny Adam Pištek i Rafał Ryguła

* I miejsce w miejskich zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze w tenisie stołowym dziewczšt, skład drużyny Wiktoria Cebula i Martyna Sznapka

* II miejsce w miejskich zawodach koszykówki chłopców

* II miejsce w miejskich zawodach w piłce nożnej chłopców

* II miejsce w powiatowych zawodach badmintona wywalczyły Martyna Piksa z IIa G2, Wiktoria Cebula z 7 klasy SP3

* IV miejsce w powiatowych zawodach badmintona zajęli Łukasz Tomaszewski z IIa G2  i Karol Kancelista z III b G2

 

 powrót

ROK SZKOLNY 2016/2017

* I miejsce w konkursie „Kariera – marzenia do spełnienia” zajęła Marta Czyż

* II miejsce w konkursie „Kariera – marzenia do spełnienia” zajšł Szymon Więcek

* III miejsce w konkursie „Kariera – marzenia do spełnienia” zajęła Barbara Profaska

* II miejsce w Ogólnopolski Konkursie z Języka Niemieckiego „Weltsprachen Jugend” wyd. Synapsa zajęła Marta Czyż

* II miejsce w finale II Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej „Superstar” w Rabce-Zdroju zajęły Paulina Płonka i Julia Sikora

* III miejsce w Konkursie Wiedzy Ekologicznej zdobyły Julia Borowska i Barbara Profaska

* I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Droga do Gwiazd przez Gimnazjum dla duetu Pauliny Płonka i Julii Sikora

* II miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Droga do Gwiazd przez Gimnazjum  zajęła Julia Sikora

* Nominacja do finału Ogólnopolskiego konkursu „Wygraj sukces” dla Pauliny Płonki

* I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Droga do Gwiazd przez Gimnazjum  zajęła Paulina Płonka

* III miejsce w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Żorach  zajęła Paulina Płonka

* II miejsce w X Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów w Zabrzu  zajęła Paulina Płonka

* NAGRODA Starosty Rybnickiego w Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym 2017 w Czerwionce Leszczynach zajšł duet Julia Sikora i Paulina Płonka

* Wyróżnienie specjalne I stopnia w XXVII Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (Milena Antosik, Iwona Chrobok, Karolina Baranowska, Weronika Brzęczek, Alicja Jankowiak, Partycja Lisiewska, Agnieszka Nowacka, Weronika Płonka, Julia Sikora)

* III miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza FOTO” zajšł Michał Papała zdjęcia

* Dyplom za wykonanie znakomitej pracy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza FOTO” uzyskał Szymon Więcek

* Dyplom wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza FOTO” zdobyły Paulina Sonek i Julia Todys

* I miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy Logistycznej zorganizowanym przez ZSEiU w Łaziskach Górnych w ramach Dnia Logistyka zdobył Jakub Rurański

* Jakub Rurański zakwalifikował się do finału Międzypowiatowego Konkursu Językowego "Poliglota Ziemi Œlšskiej". W finale zajšł VI miejsce

* I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimp School zajšł Jakub Rurański

* II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimp School zajęła Marta Czyż

* III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimp School zajęła Anna Wyrobek

* Paulina Płonka i Julia Sikora zakwalifikowały się do finału II Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej "Superstar”

* Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2016/2017 -Aneta Majer

* II miejsce w Dyktandzie o Tytuł Mistrza Ortografii Miasta Orzesze zdobyła Martyna Pierschkalla

* II miejsce w VI POWIATOWYM KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM zdobyły Sandra Piksa i Wiktoria Pytel

* I miejsce w Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego w Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach zajšł Jakub Rurański

* III miejsce w VII Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych zdobyła drużyna w składzie Marta Czyż i Jakub Rurański

* II miejsce w konkursie „Najlepszy programista w ZST” w Rybniku zajšł Filip Grzywok

* Filip Grzywok - LAUREAT GOOGLE CODE-IN 2016 (konkurs organizowany przez Google)

* I miejsce w etapie rejonowym XVI Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego zdobyła Sylwia Marcol

* II miejsce w etapie rejonowym XVI Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego zdobyła Barbara Profaska

* II miejsce – Turniej Aktorski MOK Orzesze-Sandra Piksa, Wiktoria Pytel, Nikola Bartel, Patryk Hempel, Wiktor Wiatr

* II miejsce w VI Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek zdobyła Julia Sikora

* Wyróżnienie w Konkursie fotografii ekologicznej „Cztery pory roku” uzyskała Julia Todys

* Udział w Konkursie fotograficznym „Piękno Ojczyzny”

* Udział w Konkursie plastyczno-językowym "In der Märchenwelt der Gebrüder Grimm" w Częstochowie

* Udział w konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe

* Udział w Konkursie przedmiotowym z geografii

* Udział w Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego

* II miejsce w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zdobyła Julia Borowska

* Udział w Konkursie wiedzy o twórczoœci Henryka Sienkiewicza w Gimnazjum nr3

* Udział w Konkursie przedmiotowym z j.polskiego

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Życie i twórczoœć H. Sienkiewicza” zdobyły Julia Spyra i Julia Sikora

* Udział w konkursie gwarowym w Woszczycach.

* Udział uczniów klas trzecich w konkursie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przedmiotów œcisłych i nauk technicznych – Omnibus w ZSEiU w Łaziskach Górnych.

* III miejsce na etapie wojewódzkim w konkursie OHP – w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy.” zdobyła Barbara Profaska.

* Udział w Konkursie Przedmiotowym z Historii

* Udział w Konkursie Przedmiotowym z języka angielskiego

* Udział w Powiatowym Konkursie  Wiedzy o HIV/AIDS w Gimnazjum nr 3

* Udział w Konkursie Przedmiotowym z Chemii

* Udział w Konkursie Przedmiotowym z Fizyki

* Udział w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki

* Udział w Konkursie Przedmiotowym z Wiedzy o Społeczeństwie

* Udział w XIV Powiatowym Konkursie z Fizyki w Orzeszu – Gardawicach,

* Udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego (etap rejonowy – Anna Wyrobek, Jakub Rurański, Marta Czyż)

* III miejsce w VIII Regionalnym Konkursie Gwarowym - "Godomy po naszymu" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Orzesze zdobyli Michalina Studnik i Szymon Bańczyk

* Wyróżnienie w VIII Regionalnym Konkursie Gwarowym - "Godomy po naszymu" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Orzesze zdobyła Martyna Pierschkalla

Sportowe

* I miejsce w półfinale wojewódzkim piłki siatkowej chłopców zajęła drużyna w składzie Robert Kret i Marcin Paterman

* I miejsce w powiatowych zawodach piłki siatkowej chłopców zajęła drużyna w składzie Robert Kret i Marcin Paterman zdjęcia

* III miejsce w powiatowych zawodach siatkówki dziewczšt. (Drużyna w składzie: P.Lisiewska, A.Smolorz, U.Czyszczoń, J.Matera, A.Nowacka, W.Płonka, W.Brzęczek, A.Jankowiak)

* I miejsce w miejskich zawodach koszykówki chłopców

* I miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej chłopców

* I miejsce w miejskich zawodach piłki siatkowej chłopców

* I miejsce w miejskich zawodach siatkówki dziewczšt

* III miejsce w miejskich zawodach w koszykówce dziewczšt

* I miejsce w miejskich zawodach w piłce ręcznej dziewczšt

* I miejsce chłopców w powiatowych zawodach w siatkówce. (drużyna w składzie: Robert Kret - atakujšcy i kapitan, Mateusz Słupik - rozgrywajšcy, Marcin Paterman, Piotr Waszak i Kamil Mania - przyjmujšcy, Dawid Jendrysik i Jakub Rurański - œrodkowi bloku, trener drużyny - Tomasz Bober) zdjęcie

* III miejsce w powiatowym turnieju piłki ręcznej chłopców

* IV miejsce w powiatowym turnieju koszykówki chłopców

* I miejsce - w turnieju powiatowym w tenisie stołowym dla dziewczšt i chłopców - zdobyły Weronika Kaczanowska i Martyna Sznapka zdjęcia

* I miejsce w II Międzyszkolnym Turnieju Szachowym zdobył Piotr Masny

* II miejsce w II Międzyszkolnym Turnieju Szachowym zdobył Marcin Leszczyk

* III miejsce w II Międzyszkolnym Turnieju Szachowym zdobył Dawid Jendrysik

* III miejsce - rejonowe zawody w przełajowych biegach sztafetowych (drużyna w składzie: Jakub Rurański, Patryk Waszak, Klaudiusz Górny, Alan Morczinek, Robert Kret i Piotr Waszak)

* II miejsce - powiatowe zawody w przełajowych biegach sztafetowych (drużyna w składzie: Jakub Rurański, Patryk Waszak, Klaudiusz Górny, Alan Morczinek, Robert Kret i Piotr Waszak)

* I miejsce w miejskich zawodach w piłce ręcznej dziewczšt. (drużyna w składzie: Bartel Nikola, Gierlotka Daria, Dziedzic Weronika, Smolorz Agata, Studnik Michalina, Piksa Dorota, Płonka Weronika, Smolorz Magda, Todys Julia, trener Piotr Brzoza:)

* I miejsce w miejskich zawodach w piłce ręcznej chłopców. (drużyna w składzie: Marcin Paterman, Piotr Waszak, Robert Kret, Mateusz Słupik, Jakub Rurański, Paweł Golba, Oskar Sontag, Dawid Jendrysik, Jakub Paryła, Mateusz Kupiec i Filip Niedziela, trener Tomasz Bober.)

powrót

ROK SZKOLNY 2015/2016

* Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2015/2016 -Aneta Majer

* I miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Droga do Gwiazd w Knurowie dla duetu Pauliny Płonka i Julii Sikora

* II miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Droga do Gwiazd w Knurowie zajęła Julia Sikora

* Nominacja do II etapu Ogólnopolskiego konkursu „Wygraj sukces” dla Julii Sikory

* Wyróżnienie I stopnia dla Gimnazjum nr 2 w XXVI Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach

* I miejsce w XV British Song Festival zajęły Julia Sikora i Paulina Płonka

* Sebastian Stępień i Filip Grzywok laureatami Powiatowego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ENERGIA PRZYSZŁOŒCI” o Puchar Wicestarosty Powiatu Rybnickiego

* II miejsce w Finale Powiatowego Konkursu Wiem Wszystko 2016  zajšł Michał Proœciński

* VII miejsce w Finale Powiatowego Konkursu Wiem Wszystko 2016  zajšł Robert Kret

* Wyróżnienie w konkursie fotograficznym "W poszukiwaniu wiosny" organizowanym przez Œlšski Ogród Botaniczny za zdjęcie "W porannej rosie" otrzymał Michał Papała

* Indywidualne wyróżnienie w częœci zadaniowej II etapu XVII Wojewódzkiego Dwuosobowego Konkursu z Fizyki dla Gimnazjum zdobył Arkadiusz Bańczyk

* II miejsce w Konkursie Ekonomicznym w ZSP w Ornontowicach zajšł Arkadiusz Bańczyk

* Udział w II etapie Wojewódzkiego Dwuosobowego Konkursu z Fizyki - Arkadiusz Bańczyk i Michał Turek

* Dyplom za bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie fizycznym Eureka otrzymał Michał Turek

* Dyplom wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie fizycznym Eureka otrzymał Arkadiusz Bańczyk

* Tytuł Mini Master Chef'a powiatu mikołowskiego zdobyły Wiktoria Chrobok i Wieletta Smyla

* Wyróżnienie w VII Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej uzyskała Paulina Falkowska za zdjęcie „W kłosach”

* II miejsce w konkursie „Czy byłbyœ dobrym technikiem?” w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie zajęła drużyna w składzie Dawid Wojtkowski, Michał Proœciński, Arek Bańczyk, Michał Turek i Filip Niedziela

* I miejsce w kategorii soliœci V Regionalnego Festiwalu Piosenki Œlšskiej „Orzeszek” zajšł Jakub Żogała

* II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Informatycznym dla gimnazjalistów GIMKOMP zajęła Paulina Falkowska

* Udział VI Mistrzostwach Polski w pisaniu na komputerze.

* Wyróżnienie w konkursie informatycznym „Najlepszy programista w ZST” otrzymał Filip Grzywok.

* I miejsce w powiatowym konkursie na plakat o tematyce zwišzanej z bezpieczeństwem w sieci zajęła Kinga Starosta.

* II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o historii i bezpiecznym korzystaniu z Internetu zajšł Dawid Wojtkowski.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z FIZYKI – Arkadiusz Bańczyk.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z MATEMATYKI –  Michał Proœciński.

* Udział w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego „Deutschmeister”

* Udział w konkursie „Schule im Wandel”

* Udział w Powiatowym Konkursie Literackim „Życie i twórczoœć H. Sienkiewicza”

* Udział uczniów w konkursie Mini Master Chef w ZSP w Ornontowicach

* Udział w Konkursie Write on- konkursie na najlepsze opowiadanie w języku angielskim

* Wyróżnienie dla najlepszego gimnazjalisty- Macieja Smołki w Konkursie literatury fantasy w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku

* Udział w Konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych – Gimnazjum Ornontowice

* Wyróżnienie w Konkursie recytatorskim poezji wojennej w Gimnazjum nr 1 w Orzeszu otrzymała Julia Sisman

* Udział w Konkursie: „Konkurs na kartkę œwištecznš”

* Udział w konkursie „In der Märchenwelt der Gebrüder Grimm” ogłoszonym przez WOM w Częstochowie

* II miejsce w XIII Powiatowym konkursie Kolęd i Pastorałek w Łaziskach Górnych dla duetu Pauliny Płonka i Julii Sikora

* I miejsce w Konkursie na Najładniejszš Ozdobę Choinkowš MOK Orzesze zdobyła Martyna Sędziak

* III miejsce w Konkursie ekologicznym „COŒ Z NICZEGO” (UM Orzesze)

* Udział w Ogólnopolskim konkursie „Tesco dla szkół”

* Udział w Powiatowym Dyktandzie Języka Niemieckiego

* Udział w Konkursie na najlepszy projekt edukacyjny wyd. Nowa Era „Projekt z klasš”

* Udział w Konkursie plastyczno-językowym "In der Märchenwelt der Gebrüder Grimm" RODN WOM w Częstochowie

* I miejsce w 6. Edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zajšł Dawid Wojtkowski

* II miejsce w 6. Edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zajęła Julia Borowska

* II miejsce w Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego zajšł Michał Proœciński

* I miejsce drużynowo w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS zajęły Paulina Falkowska i Beata Sędziak

* Udział w II edycji Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w gazecie!” i zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych otrzymały - Karolina Grzybek, Paulina Falkowska, Julia Todys zdjęcie

* I miejsce drużynowo w XIII Powiatowym Konkursie z Fizyki zajęli Arkadiusz Bańczyk i Michał Turek

* I miejsce w VII Regionalnym Konkursie Gwarowym - "Godomy po naszymu" zorganizowanym w Domu Œlšskiej Kultury w Woszczycach zdobyła Michalina Studnik

* II miejsce w VII Regionalnym Konkursie Gwarowym - "Godomy po naszymu" zorganizowanym w Domu Œlšskiej Kultury w Woszczycach zdobyły Julia Sisman i Paulina Falkowska

* III miejsce w VII Regionalnym Konkursie Gwarowym - "Godomy po naszymu" zorganizowanym w Domu Œlšskiej Kultury w Woszczycach zdobył Szymon Bańczyk

Sportowe

* I miejsce chłopców w powiatowych zawodach w siatkówce plażowej zdobyła drużyna w składzie: Mateusz Kupiec, Robert Kret zdjęcia

* II miejsce dziewczšt w powiatowych zawodach w siatkówce plażowej. drużyna w składzie: Wiktoria Chrobok, Kinga Starosta zdjęcia

* I miejsce chłopców w powiatowych zawodach w siatkówce. (drużyna w składzie: Przemysław Kobryń, Mateusz Kupiec, Robert Kret, Marcin Paterman, Piotr Waszak, Jakub Rurański, Oliwier Miguła, Dawid Jędrysik, Mateusz Słupik, Michał Papała, Kamil Mania, Szymon Więcek, Filip Ganiek, trener drużyny - Tomasz Bober) zdjęcie

* II miejsce dziewczšt w powiatowych zawodach w siatkówce. (drużyna w składzie: Marta Czyż, Agata Smolorz, Patrycja Lisiewska, Wiktoria Chrobok. Urszula Czyszczoń, Weronika Płonka, Kinga Starosta, Julia Matera, Julia Sikora, Agnieszka Nowacka, trener drużyny - Łukasz Kalfas)

* I miejsce dziewczšt w miejskich zawodach w siatkówce. (drużyna w składzie: Marta Czyż, Agata Smolorz, Patrycja Lisiewska, Wiktoria Chrobok. Urszula Czyszczoń, Weronika Płonka, Kinga Starosta, Julia Matera, Julia Sikora, Agnieszka Nowacka, trener drużyny - Łukasz Kalfas)

* I miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej dziewczšt w Łaziskach Górnych

* Udział w powiatowych zawodach piłki ręcznej dziewczšt w Łaziskach Górnych

* I miejsce w miejskich zawodach koszykówki dziewczšt w Orzeszu– Zawadzie

* I miejsce miejskich zawodach w koszykówce chłopców

* I miejsce miejskich zawodach w piłce ręcznej chłopców

* I miejsce miejskich zawodach w piłce nożnej chłopców

* IV miejsce w Powiatowych zawodach tenisa stołowego zajšł Paweł Pištek

* I miejsce chłopców w Miejskich zawodach piłki ręcznej

* II miejsce drużyny chłopców w Rejonowych sztafetowych biegach przełajowych

* Udział w turnieju tenisa stołowego o puchar burmistrza w Orzeszu – Gardawicach

* I miejsce drużyny koszykówki dziewczšt w Turnieju Noworocznym o puchar dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce Leszczynach

* I miejsce chłopców w Miejskich Zawodach Koszykówki

* I miejsce dziewczšt w Miejskich Zawodach Koszykówki

* II miejsce drużynowo w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w badmintonie dziewczšt. W klasyfikacji indywidualnej Kinga Starosta zajęła III miejsce, Paulina Falkowska - IV miejsce

* I miejsce drużynowo w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w badmintonie chłopców. W klasyfikacji indywidualnej Dawid Szatny zajšł II miejsce, Paweł Anioł - III miejsce

* Mistrzowie Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych (drużyna w składzie: Szymon Saliński, Piotr Waszak, Szymon Więcek, Jakub Rurański, Robert Kret, Adrian Knapczyk i Arkadiusz Bańczyk) zdjęcie

powrót

ROK SZKOLNY 2014/2015

* III miejsce w V Powiatowym Konkursie Informatycznym "GIMKOMP” zajęła Weronika Karaœ

* Paulina Falkowska i Wiktoria Pytel laureatkami Powiatowego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ENERGIA PRZYSZŁOŒCI” o Puchar Wicestarosty Powiatu Rybnickiego

* VIII miejsce w Finale Powiatowego Konkursu Wiem Wszystko 2015  zajšł Michał Proœciński

* III miejsce w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajšł  Przemysław Kobryń.

* II miejsce w miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajšł  Przemysław Kobryń. W tym samym konkursie Agata Kisiel zajęła III miejsce.

* Finalistka VIII Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów - Julia Sikora.

* III miejsce w konkursie fotograficznym zorganizowanym podczas VII Powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Nauki - Mikołów 2015r. pt: „Co możesz zobaczyć w lustrze jadšc z prędkoœciš większš niż prędkoœć œwiatła?” zdobyła Julia Todys.

* Wyróżnienie I stopnia w konkursie fotograficznym zorganizowanym podczas VII Powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Nauki - Mikołów 2015r. pt: „Co możesz zobaczyć w lustrze jadšc z prędkoœciš większš niż prędkoœć œwiatła?” otrzymały Beata Sędziak i Martyna Sędziak.

* Wyróżnienie w konkursie filmowym zorganizowanym podczas VII Powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Nauki - Mikołów 2015r. pt: „Co możesz zobaczyć w lustrze jadšc z prędkoœciš większš niż prędkoœć œwiatła?” otrzymały Paulina Falkowska i Wiktoria Pytel.

* I miejsce w dyktandzie o tytuł „Mistrza Ortografii Miasta Orzesze” zajęła Natalia Mędrowska w kategorii szkół gimnazjalnych.

* Udział w ogólnopolskim konkursie: Prawa Dziecka Oczami Dzieci - Anna Hensel.

* Udział w Powiatowym Konkursie o Unii Europejskiej  Dziesięć państw na Dziesięciolecie - Szymon Wyrobek i Karolina Kwiotek.

* III miejsce w IX Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Rozliczeń z Wojnš zajęła Paulina Falkowska.

* Wyróżnienia w IX Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Rozliczeń z Wojnš zdobyły Julia Sisman i Anna Hensel

* II miejsce w V Edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zajšł Michał Proœciński.

* III miejsce w V Edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zajęła Julia Borowska.

* III miejsce w Konkursie Fotograficznym dla Młodzieży Gimnazjalnej „Cień” zajęła Julia Todys.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z FIZYKI – Arkadiusz Bańczyk.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z MATEMATYKI –  Michał Proœciński.

* Laureat konkursu fotograficznego - „ŒLADEM PROJEKTÓW UNIJNYCH” - Szymon Wyrobek

* III miejsce w VI Regionalnym Konkursie Gwarowym - "Godomy po naszymu" zorganizowanym w Domu Œlšskiej Kultury w Woszczycach zdobyły Dominika Morcinek, Weronika Spendel, Monika Wowra, Maria Pawełek

* Laureatki Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w gazecie!” - Julia Todys, Paulina Falkowska, Karolina Grzybek, Julia Sisman.

Sportowe

* Mateusz Kupiec i Robert Kret po przejœciu testów w Siatkarskim Oœrodku Szkolnym w Będzinie otrzymali powołanie do kadry wojewódzkiej młodzików.

* II miejsce dziewczšt w Miejskich Zawodach Koszykówki.

* I miejsce chłopców w Miejskich Zawodach Koszykówki.

* II miejsce dziewczšt w Powiatowym Turnieju Siatkówki.

* III miejsce w Powiatowych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim chłopców. (drużyna w składzie: Klaudiusz Górny, Adrian Knapczyk, Alexander Smyk) zdjęcie

* I miejsce dziewczšt w zawodach miejskich w siatkówce. (drużyna w składzie: Marta Czyż, Agata Smolorz, Patrycja Lisiewska, Wiktoria Chrobok. Urszula Czyszczoń, Kinga Starosta, Julia Matera, Julia Sikora, Beata Sędziak, Paulina Frankowska, Paulina Falkowska, Weronika Dziedzic i Nowacka Agnieszka, trener drużyny - Łukasz Kalfas)

* I miejsce chłopców w zawodach miejskich w siatkówce. (drużyna w składzie: Robert Kret, Przemysław Kobryń, Mateusz Kupiec, Jakub Rurański, Marcin Paterman, Mateusz Słupik, Oliwier Miguła, Michał Papała, Dawid Szatny i Dawid Figura, trener zespołu - Tomasz Bober.)

* III miejsce drużynowo w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w badmintonie chłopców (Paweł Anioł, Dawid Szatny) zdjęcie

* III miejsce drużynowo w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w badmintonie dziewczšt (Kinga Starosta, Justyna Hensel) zdjęcie

* I miejsce w miejskich zawodach w piłce ręcznej dziewczšt. (drużyna w składzie: Weronika Spendel, Adriana Rudy, Kinga Starosta, Paulina Falkowska, Paulina Frankowicz, Beata Sędziak, Justyna Hensel, Daria Gaœ, Natalia Morgała, Marta Czyż)

* II miejsce dziewczšt w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego (drużyna w składzie: Weronika Spendel, Adriana Rudy, Kinga Starosta)

* I miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego zajęła Weronika Spendel zdjęcie

 powrót

ROK SZKOLNY 2013/2014

* I miejsce w powiatowym konkursie na prezentację multimedialnš  pt. Jan Paweł II - papież młodzieży zajęła Joanna Dyczka.

* I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych zajęli Bartek Studnik oraz Paweł Żogała.

* II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych zajęły Kinga Piksa oraz Katarzyna Domin.

* II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego zajšł Paweł Żogała

* III miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego zajšł Alexander Smyk.

* WYRÓŻNIENIE w konkursie powiatowym „Odkrywamy naszš przeszłoœć” zdobył Mateusz Masny.

* WYRÓŻNIENIE w regionalnym konkursie gwarowym - "Godomy po naszymu" zorganizowanym w domu œlšskiej kultury w Woszczycach otrzymała Paulina Falkowska

* WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny 2014”zajšł Michał Turek.

* V miejsce w XVII edycji konkursu "Wiem Wszystko" zajšł Paweł Żogała.

* II miejsce w finale IV Międzyszkolnego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  A ENERGIA PRZYSZŁOŒCI” zajęły Katarzyna Domin i Kinga Piksa (oprócz nagród rzeczowych uczennice pojadš na wycieczkę do elektrowni wodnej w miejscowoœci Kędzierzyn KoŸle).

* Paulina Falkowska, Karolina Kwiotek, Katarzyna Domin i Kinga Piksa w finale IV Międzyszkolnego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  A ENERGIA PRZYSZŁOŒCI”.

* I miejsce w plastycznym konkursie powiatowym „Wybieram wolnoœć”  zajęła Martyna Hahn.

* Wyróżnienie I-go stopnia za przedstawienie „Œnieżka po Œlšsku” zdobył kabaret „SZANSA” prowadzony przez Ilonę Czardybon podczas XXIV Rejonowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach

* III miejsce w powiatowym konkursie na prezentację multimedialnš  pt. Jan Nowak-Jeziorański – życie i działalnoœć zajšł Piotr Sznapka

* Wyróżnienie w wojewódzkim etapie konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe zdobyła drużyna w składzie Angelika Leœnik, Kinga Piksa, Paweł Pištek i Paweł Żogała

* III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Informatycznym "GIMKOMP” zajšł Szymon Wyrobek

* I miejsce w III Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Nie daj się wkręcić” zajęła drużyna G2 w Zawadzie w składzie Marcelina Cyprys i Natalia Biela

* Wyróżnienie w konkursie plastycznym zorganizowanym podczas VI Powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Nauki - Mikołów 2014r. pt: „Życie to teatr” otrzymała Joanna Dyczka

* I miejsce w etapie miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zajęła drużyna w składzie Konrad Tkocz, Tomasz Morawski i Michał Spendel

* Srebrny Dyplom w I  Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych NOC CUDU 2014 (Monika Blacha, Malwina Kontowska, Robert Muras, Marcelina Cyprys, Natalia Biela, Jakub Bartel, Michał Spendel, Konrad Tkocz, Klaudia Klepek, Arkadiusz Bańczyk, Krystyna Tęcza, Dominika Morcinek, Martyna Hahn),

* Wyróżnienie finale XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” zdobyła drużyna w składzie Angelika Leœnik, Kinga Piksa, Paweł Pištek i Paweł Żogała,

* I  miejsce w I Powiatowym Konkursie Œwištecznym "WEIHNACHTEN KOMMT BALD" zajšł Paweł Żogała,

* II  miejsce w I Powiatowym Konkursie Œwištecznym "WEIHNACHTEN KOMMT BALD" zajšł Alexander Smyk,

* III  miejsce w I Powiatowym Konkursie Œwištecznym "WEIHNACHTEN KOMMT BALD" zajęła Angelika Leœnik.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego "Der Sprachmeister" zajšł Paweł Żogała.

* I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego "Der Sprachmeister" zajšł Alexander Smyk

* Wyróżnienie w REGIONALNYM  KONKURSIE  DZIENNIKARSKIM uzyskała Joanna Dyczka

* I miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS –„Nie dostaniesz mnie” zajęła drużyna w składzie Justyna Kubik i Malwina Kontowska.

* II miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS –„Nie dostaniesz mnie” zajęła drużyna w składzie Angelika Leœnik i Karolina Szmajduch.

* Angelika Leœnik, Kinga Piksa, Paweł Pištek i Paweł Żogała zakwalifikowali się do III etapu ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe.

* I miejsce w Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego zajšł Paweł Żogała.

* II miejsce w Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego zajšł Alex Smyk.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII – Robert Muras.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII – Mateusz Masny.

* I  miejsce w konkursie „Let's speak” zorganizowanym przez ZST Mikołów zajšł Błażej Perczak i Katarzyna Domin.

* I  miejsce w kategorii gimnazjów w IV Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w MDK w Orzeszu zajšł Błażej Perczak.

* I  miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim „Z uczuciami w tle” zajęła Kinga  Piksa.

* I  miejsce w VIII  Powiatowym Konkursie  Poezji  i  Prozy  Rozliczeń  z  Wojnš  (konkurs recytatorski) zajęła Kinga  Piksa.

* III  miejsce w VIII  Powiatowym Konkursie  Poezji  i  Prozy  Rozliczeń  z  Wojnš  (konkurs recytatorski) zajęła Malwina Kontowska.

* Wyróżnienie w VIII  Powiatowym Konkursie  Poezji  i  Prozy  Rozliczeń  z  Wojnš  (konkurs recytatorski) otrzymała Paulina Falkowska.

* II miejsce w rozgrywkach gimnazjalistów w ramach projektu edukacyjnego Ruszaj Po eurO.

Sportowe

* III miejsce w Sportowej Rywalizacji Szkół w kategorii chłopców w powiecie mikołowskim.

* II miejsce w powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców.

* II miejsce w miejskich zawodach w piłce ręcznej dziewczšt.

* III miejsce w Powiatowych i Rejonowych Sztafetach LA Chłopców. (drużyna w składzie: Mateusz Miszka, Michał Kopeć, Patryk Grzemski, Łukasz Mędrowski)

* IX miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Siatkówce Plażowej Chłopców.

* I miejsce w Powiatowych i Rejonowych Zawodach w Siatkówce Plażowej Chłopców. (Michał Kopeć i Łukasz Mędrowski)

* II miejsce w Powiatowych Zawodach Siatkówki Plażowej Dziewczšt. (Sabrina Kaczmarska i Weronika Kołodziej)

* III miejsce w Powiatowym Turnieju Siatkówki Dziewczšt.

* I miejsce w Barażach Dziewczšt w Siatkówce.

* IV miejsce chłopców w finale wojewódzkiej Gimnazjady w siatkówce.

* I miejsce chłopców w półfinałach wojewódzkich w siatkówce.

* I miejsce chłopców w zawodach rejonowych w siatkówce.

* I miejsce chłopców w zawodach powiatowych w siatkówce.

* I miejsce chłopców w zawodach miejskich w siatkówce.

* I miejsce chłopców w zawodach rejonowych w tenisie stołowym (drużyna w składzie: Paweł Pištek, Jakub Spendel, Dawid Mrozik)

* II miejsce dziewczšt w zawodach rejonowych w tenisie stołowym (drużyna w składzie: Weronika Spendel, Adrianna Rudy, Kinga Starosta)

* I miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej chłopców i III miejsce w powiecie. (drużyna w składzie: Furgoł Damian, Spyra Gabriel, Kopeć Michał, Stanek Patryk, Perczak Błażej, Macha Michał, Pištek Paweł, Zięć Szymon, Szatny Dawid, Anioł Paweł)

* I miejsce w powiatowym turnieju koszykówki chłopców

* I miejsce w Miejskim Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca zajšł Dawid Mrozik

* II miejsce w Miejskim Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca zajšł Paweł Pištek

* I miejsce w Miejskim Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca zajęła Weronika Spendel

*  III miejsce w Miejskim Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca zajęła Adriana Rudy

* I miejsce w Miejskim Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca zajęła drużyna w składzie Weronika Spendel, Adriana Rudy, Kinga Starosta

* I miejsce w Miejskim Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca zajęła drużyna w składzie Dawid Mrozik, Paweł Pištek, Jakub Spendel

* II miejsce w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w tenisa stołowego indywidualnie zajšł Dawid Mrozik

* I miejsce w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w tenisa stołowego indywidualnie zajęła Weronika Spendel.

* III miejsce w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w tenisa stołowego indywidualnie zajęła Adriana Rudy.

* III miejsce drużynowo w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w badmintonie dziewczšt (Kinga Starosta, Paulina Falkowska)

* III miejsce w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w badmintonie zajęła Kinga Starosta.

* II miejsce drużynowo w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w tenisa stołowego chłopców (Dawid Mrozik, Paweł Pištek, Michał Spendel)

* I miejsce drużynowo w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w tenisa stołowego dziewczšt (Weronika Spendel, Adriana Rudy, Justyna Hensel)

* III miejsce w VI Mikołowskiej Jesieni z Badmintonem zajęła Paulina Falkowska

* IV miejsce w VI Mikołowskiej Jesieni z Badmintonem zajšł Paweł Anioł

* III miejsce w powiatowych zawodach badmintona dziewczšt zajęły Kinga Starosta, Paulina Falkowska.

* V miejsce w powiatowych zawodach badmintona chłopców zajęli Gabriel Spyra, Dominik KuŸma.

 powrót

ROK SZKOLNY 2012/2013

* Udział w Powiatowym konkursie „Mistrz SUDOKU”.

* I miejsce w konkursie Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży – etap powiatowy zajęły Katarzyna Domin i Paulina Smelczysz

* II miejsce w konkursie Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży – etap powiatowy zajęła Martyna Malcher.

* Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY otrzymały Paulina Smelczysz i Edyta Smyla.

* III miejsce w Finale Regionalnego Konkursu „DRAPIEŻNE OBLICZA ZIEMI” zajšł Damian Marcol.

* II miejsce w Powiatowym Dyktandzie Języka Niemieckiego zajšł Paweł Żogała

* Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Panda 2013 otrzymał Alexander Smyk  - język niemiecki

* II miejsce w eliminacjach powiatowych XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „TWOJA WIEDZA I CZUJKA CZADU W DOMU, TLENEK WĘGLA NIC ZŁEGO NIE ZROBI NIKOMU!” w Powiecie Mikołowskim zajęła Edyta Smyla. Tym samym zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich konkursu.

* III miejsce w konkursie na projekt znaczka pocztowego organizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z okazji XX Tygodnia  Ziemi  zajęła Asia Dyczka.

* VI miejsce w półfinale konkursu „Kurs na Zysk” zajęła Martyna Malcher.

* I miejsce w Powiatowym Konkursie  „Poezja - œpiew duszy” zajęły Zuzanna Grzywok i Julianna Grzegorzek.

* Damian Marcol zakwalifikował się do finału regionalnego (woj. œlšskie i opolskie) konkursu  „Drapieżne oblicza Ziemi”.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Odkrywamy naszš przeszłoœć” zajšł Mateusz Masny.

* Wyróżnienie w Konkursie historycznym „Starożytna Grecja” zajšł Mateusz Masny.

* III miejsce w konkursie filmowym: „Zakręćmy się” zorganizowanym w ramach V Powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Nauki pt. „Czy potrafimy różnić się pięknie?” zajęła Julia Macion.

* Wyróżnienie w konkursie plastycznym połšczonym z V Powiatowym Młodzieżowym Festiwalem Nauki pt. „Czy potrafimy różnić się pięknie?” zajęła Joanna Dyczka.

* Udział w Powiatowym Konkursie „Z biologiš i chemiš za pan brat” zorganizowanym przez I LO w Mikołowie.

* IV miejsce  w powiatowym konkursie gimnazjalnym z matematyki zajęła Paulina Smelczysz.

* Udział w konkursie „Omnibus” zorganizowanym przez ZSEU w Łaziskach Górnych.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o krajach niemiecko i anglojęzycznych zajęli Damian Marcol i Dominik Grzegorzyca.

* II miejsce w Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o krajach niemiecko i anglojęzycznych zajęli Paweł Żogała i Bartosz Studnik.

* FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego – Damian Marcol.

* FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z CHEMII – Damian Marcol.

* LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE – Damian Marcol.

* LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z GEOGRAFII – Damian Marcol.

* I miejsce w etapie rejonowym XII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego zajšł Damian Marcol.

* II miejsce w etapie rejonowym XII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego zajęła Monika Spyra.

* II miejsce w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych zdobyli Paweł Pištek, Kamil Morgała, Kamil Cebula.

* Laureatem XXIII Regionalnego Konkursu "Młody Chemik" został Damian Marcol.

* Udział w IV Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej.

* Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego: Monika Spyra, Kinga Piksa, Damian Marcol

* I miejsce  w konkursie na najpiękniejszš ozdobę choinkowš otrzymała Angelika Pucher.

* Wyróżnienie w VI powiatowym konkursie plastycznym w kategorii stroik œwišteczny Gimnazjum otrzymała Justyna Hensel.

* Udział w III Regionalnym Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im. Marii Goeppert-Mayer.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie o Życiu i Twórczoœci Henryka Sienkiewicza zajęła drużyna w składzie: Katarzyna Domin i Malwina Kontowska.

* I miejsce w Konkursie Wiedzy o Orzeszu zajęła drużyna w składzie: Dominik Grzegorzyca, Zuzanna Grzywok, Julianna Grzegorzek.

* II miejsce w Konkursie Wiedzy o Orzeszu  zajęła drużyna w składzie: Kamil Cebula, Martyna Malcher, Paulina Smelczysz.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – Alexander Smyk.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z CHEMII – Damian Marcol.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE – Damian Marcol.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z GEOGRAFII – Damian Marcol.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z MATEMATYKI – Paulina Smelczysz.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA POLSKIEGO – Zuzanna Grzywok.

* III miejsce w IV edycji konkursu gwarowego „Godomy po naszymu” zajęła drużyna w składzie: Dominika Morcinek i Monika Wowra.

* Udział w czternastej edycji Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Œlšsk” - Malwina Kontowska.

Sportowe

* I miejsce w TURNIEJU FINAŁOWYM AKADEMII SIATKARSKIEJ

* II miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej dziewczšt

* II miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej chłopców

* I miejsce w miejskich zawodach siatkówki dziewczšt

* I miejsce w miejskich zawodach siatkówki chłopców

* I miejsce miejskich zawodach piłki nożnej chłopców

* I miejsce w powiatowym turnieju siatkówki chłopców

* II miejsce w rejonowych zawodach tenisa stołowego chłopców

* II miejsce w rejonowym turnieju siatkówki chłopców

* II miejsce w rejonowych zawodach tenisa stołowego dziewczšt

* IV miejsce w międzynarodowym turnieju siatkówki chłopców w Rybniku

* IV miejsce dziewczšt w powiatowych zawodach siatkówki w Mikołowie

* IX miejsce w rozgrywkach klubowych o Mistrzostwo Œlšska Młodzików(ŒZPS)

* I miejsce w Powiatowych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim dziewczšt

* I miejsce w Powiatowych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim chłopców

* I miejsce w I etapie Mistrzostw Œlšska Młodzików w Siatkówce

* II miejsce w miejskim turnieju koszykówki chłopców

* IV miejsce w wojewódzkim etapie rozgrywek Orlik Volleymania

* I miejsce w etapie rejonowym rozgrywek Orlik Volleymania

* I miejsce drużynowo w turnieju tenisa stołowego „O Puchar Burmistrza Miasta Orzesze” zajęły drużyny dziewczšt i chłopców

* III miejsce w Orzeskim Biegu Ulicznym 2012 zajęła Malwina Kontowska

* I miejsce w Orzeskim Biegu Ulicznym 2012 zajęła Martyna Hahn

* II miejsce w powiatowych zawodach tenisa stołowego chłopców

* I miejsce w powiatowych zawodach tenisa stołowego dziewczšt

* I miejsce w miejskich zawodach dziewczšt w koszykówce

* IV miejsce w rejonowych biegach przełajowych – sztafeta dziewczšt

* I miejsce w powiatowych biegach przełajowych – sztafeta dziewczšt. (drużyna w składzie: Kaczmarska Sabrina, Piksa Kinga, Hahn Martyna, Tabacka Daria, Tęcza Krystyna, Grychtoł Karolina, Grychtoł Paulina.)

powrót

ROK SZKOLNY 2011/2012

* ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętnoœci Komputerowych uzyskali: ECDL Core: Martyna Malcher, Marta Żmuda, Natalia Spendel, Damian Marcol, ECDL Start: Patryk Sznapka, Łukasz Grzywok, Julianna Grzegorzek, Piotr Chowaniec, Daniel Grzegorzek, Michał Marciniak

* III miejsce w dyktandzie o tytuł „Mistrza Ortografii Miasta Orzesze” zajęła Paulina Smelczysz w kategorii szkół gimnazjalnych.

* Wyróżnienie w konkursie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przedmiotów przyrodniczych i nauk œcisłych OMNIBUS w Łaziskach Górnych zdobyły Paulina Wietrzak i Sebastian Bendkowski.

* Udział uczniów w II Katowickim Konkursie Technicznym: Monika Wawrzyńczyk, Paulina Wietrzak, Kinga Ambroszkiewicz.

* Udział w powiatowym konkursie „Z Biologiš i Chemiš za Pan Brat” zorganizowanym przez I LO w Mikołowie: Krystian Gałaszek, Mariusz Szweda, Wioletta Kluczniok, Karina Paszkowska, Adriana Smolorz, Paulina Wietrzak.

* Udział w VI Regionalnym Konkursie Chemicznym dla gimnazjalistów „Z chemiš za pan brat” zorganizowanym przez II LO w Rybniku: Wioletta Kluczniok, Karina Paszkowska, Paulina Wietrzak.

* Udział w konkursie informatycznym „GIMKOMP” zorganizowanym przez II LO w Mikołowie: Mariusz Szweda, Łukasz Grzywok, Marta Żmuda

* Udział w Ogólnopolskim konkursie informatycznym TIK-TAK.

* Udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym w I LO w Mikołowie: Adriana Smolorz, Aleksandra Anioł, Monika Wawrzyńczyk, Wioletta Kluczniok.

* I miejsce w konkursie Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży – etap powiatowy zajšł Paweł Profaska.

* II miejsce w konkursie Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży – etap powiatowy, uzyskały uczennice: Katarzyna Domin, Kinga Piksa, Paulina Smelczysz

* III miejsce w Powiatowym Konkursie SUDOKU drużynowo zajęli: Wioletta Kluczniok i Krystian Gałaszek.

* Udział w Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny 2012” – 8 osób.

* Udział Katarzyny Wolnik w powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

* III miejsce w miejskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajęła Katarzyna Wolnik. W tym samym konkursie Barbara Sporek zajęła IV miejsce a Katarzyna Uznańska V miejsce.

* IV miejsce w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym, „Nie daj się wkręcić” zajęła drużyna w składzie: Marta Wowra, Katarzyna Wolnik Wioletta Kluczniok.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego zajšł Paweł Żogała.

* II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego zajęła Adriana Smolorz.

* III miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym, pt. „Trudne sprawy, ważne ksišżki” zajęła Malwina Kontowska.

* III miejsce w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej zajęła drużyna w składzie: Paulina Wietrzak, Wioletta Kluczniok, Adriana Smolorz.

* I miejsce /kategoria gimnazja/ w XI British Song Festival zdobyła Wioletta Kluczniok.

* Laureatem III miejsca Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego został Krystian Gałaszek.

* Laureatkš I miejsca Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego została Monika Wawrzyńczyk.

* II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji „Z uczuciem w tle” zajęła Daria Stanek.

* II miejsce w konkursie z Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów zajęła Adriana Smolorz.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym "Odkrywamy naszš przeszłoœć" zajšł Damian Marcol.

* Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – II miejsce w etapie powiatowym; I miejsce w etapie miejskim zajęła drużyna w składzie: Jakub Tkocz, Konrad Tkocz i Michał Spendel.

* Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Historycznym "Odkrywamy naszš przeszłoœć" otrzymała Karina Paszkowska.

* I miejsce w etapie rejonowym XI Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego zajęła Karina Paszkowska.

* II miejsce w etapie rejonowym XI Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego zajšł Damian Marcol.

* FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z CHEMII – Paulina Wietrzak.

* LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII – Damian Marcol.

* Tytuł Młodych Odkrywców w IV Powiatowym Młodzieżowym Festiwalu Nauki „Małe jest piękne” zdobyła drużyna w składzie – Martyna Hahn, Malwina Kontowska, Karolina Tytko.

* III miejsce w II Międzyszkolnym Konkursie Filmowym „Zakręćmy się” towarzyszšcym Festiwalowi Nauki za film „Małe jest piękne”, zdobyła drużyna w składzie – Martyna Hahn, Malwina Kontowska, Karolina Tytko

* Wyróżnienie w II Międzyszkolnym Konkursie Filmowym „Zakręćmy się” towarzyszšcym Festiwalowi Nauki za film „Piękno komórek uchwycone przez mikroskop”, zdobyła drużyna w składzie –Monika Wawrzyńczyk, Natalia Langer, Wioletta Kluczniok.

* Nagrodę I stopnia w konkursie plastycznym towarzyszšcym Festiwalowi Nauki „Małe jest piękne” zdobyła Joanna Dyczka.

* III miejsce w II Powiatowym Konkursie Ekologicznym „EKO” zajęła Wioletta Kluczniok.

* I miejsce w Szkolnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łaziskach Górnych zdobyła Wioletta Kluczniok.

* Udział w Konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych w Gimnazjum w Ornontowicach

* II miejsce - Web Quest- orzeski Mistrz Kompetencji zajęła drużyna w składzie: Natalia Chrobok, Natalia Langer, Monika Wawrzyńczyk, Sara Pietrzyńska, Błażej Perczak.

* Udział w Interdyscyplinarnym Konkursie im. Marii Goeppert- Mayer w języku angielskim zorganizowany przez Liceum im. M. Kopernika w Katowicach

* Wyróżnienie w powiatowym konkursie z języka angielskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach zajšł Krystian Gałaszek.

* Wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie - „Sing it for us”- zorganizowanym przez Gimnazjum nr 12 w Zabrzu zdobyła Wioletta Kluczniok.

* Udział w konkursach: fotograficznym „Moc natury”, plastycznym na projekt znaczka pocztowego, poetyckim „Mam taka moc...”  zorganizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach obchodów XIX Tygodnia Ziemi

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologiczny „EKO” w Mikołowie zajęła Wioleta Kluczniok

* Udział w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Bez tytułu…” Wioletta Kluczniok, Marta Wowra, Barbara Pawełek.

* Udział w X Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej dla Szkolnych Klubów Europejskich

* Udział w konkurs ortograficznym - Zuzanna Grzywok

* I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim zajęła Natalia Chrobok.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Nastolatek w œwiecie, czyli całkiem dorosłe problemy młodych bohaterów. Œladami Marty Fox.” zajęła drużyna w składzie: Zuzanna Grzywok, Sandra Smolnik  i Natalia Spendel.

* II miejsce w Szkolnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łaziskach Górnych zdobyła Marcelina Cyprys.

* I miejsce w Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych zajęli drużynowo Paweł Żogała i Dominik Grzegorzyca.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych zajęli drużynowo Kinga Ambroszkiewicz i Damian Marcol.

* II miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Bożonarodzeniowej w Łaziskach Górnych zajęła Daria Stanek.

* II miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczoœci H.Sienkiewicza  zdobyły Daria Stanek i Wioletta Kluczniok.

* I miejsce w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zajšł Krystian GałaszekII miejsce zajęła Kinga Ambroszkiewicz.

* Grupa teatralna SZANSA

- I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Regionalnym KARLIK – „Pomsta, czyli Zemsta po Œlšsku”.

- Wyróżnienie I-go stopnia XXII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z GEOGRAFII – Krystian Gałaszek., Damian Marcol

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z CHEMII – Karina Paszkowska, Paulina Wietrzak

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Krystian Gałaszek

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – Adriana Smolorz

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z MATEMATYKI – Krystian Gałaszek.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII – Damian Marcol.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA POLSKIEGO – Adriana Smolorz i Karina Paszkowska.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z BIOLOGII – Paulina Wietrzak.

* Wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej zajęła Katarzyna Wolnik za zdjęcie „Żabka”.

* Laureatkami konkursu przeprowadzonego w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umysł” 2011 zostały Natalia Knapczyk i Barbara Sporek.

Sportowe

* III miejsce w Powiatowym Turnieju Siatkówki Plażowej Chłopców zajęli Krzysztof Gregracki i Jonasz Schier.

* II miejsce w rejonowych zawodach piłki nożnej dziewczšt. (drużyna w składzie: Daria Stanek, Dominika Nikel, Agata Staworko, Patrycja Szatny, Karolina Tytko, Kinga Piksa, Wioletta Kluczniok, Aneta Maruszczyk, Natalia Spendel, Wiktoria Kołakowska, Sandra Smolnik)

* Badminton - finał wojewódzki Gimnazjady - 7 miejsce Arkadiusz Blacha i Krystian Gałaszek.

* I miejsce w powiatowych zawodach piłki nożnej dziewczšt. (drużyna w składzie: Daria Stanek, Dominika Nikel, Agata Staworko, Patrycja Szatny, Karolina Tytko, Kinga Piksa, Wioletta Kluczniok, Aneta Maruszczyk, Natalia Spendel, Wiktoria Kołakowska, Sandra Smolnik)

* I miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej dziewczšt.

* II miejsce w powiatowych zawodach piłki ręcznej dziewczšt.

* II miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej chłopców.

* I miejsce w powiatowych zawodach badmintona chłopców zajęli Blacha Arkadiusz i Krystian Gałaszek.

* I miejsce w Powiatowym Turnieju Badmintona zajšł Arkadiusz Blacha.

* IV miejsce w powiatowych zawodach badmintona dziewczšt zajęły Daria Stanek i Agata Staworko.

* II miejsce w rozgrywkach Powiatowej Ligi Gimnazjalnej w piłce siatkowej chłopców.

* I miejsce w Powiatowych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim zajšł Bartosz Studnik.

* IV miejsce w Powiatowych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim zajęła Zofia Zdeb.

* I miejsce w miejskich zawodach koszykówki dziewczšt.

* I miejsce w miejskich zawodach koszykówki chłopców.

* III miejsce indywidualnie w powiatowych zawodach tenisa stołowego zajšł Paweł Pištek.

* I miejsce w etapie miejskim II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

* III miejsce w rejonowych biegach przełajowych – sztafeta dziewczšt. (drużyna w składzie: Kaczmarska Sabrina, Piksa Kinga, Wietrzak Paulina, Tytko Karolina, Hahn Martyna, Tęcza Krystyna.)

* I miejsce w powiatowych biegach przełajowych – sztafeta dziewczšt. (drużyna w składzie: Kaczmarska Sabrina, Piksa Kinga, Wietrzak Paulina, Hahn Martyna, Tabacka Daria, Kluczniok Wioletta, Pucher Angelika.)

* VI miejsce w Polsce zajšł Michał Kopeć z drużynš MOS Interpromex Będzin podczas XVII Mistrzostw Polski Minisiatkówki. zdjęcie

powrót

ROK SZKOLNY 2010/2011

* I miejsce w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego z Księgi Jeremiasza zajšł Krzysztof Cebula.

* II miejsce w Powiatowym Konkursie z Języka Polskiego dla Gimnazjalistów zajšł Krzysztof Cebula, Adriana Smolorz zajęła w tym samym konkursie III miejsce.

* II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Z Uczuciami w Tle” zajęła Wioletta Kluczniok.

* Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Panda 2011 otrzymała Kinga Ambroszkiewicz  - język niemiecki.

* Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Bez Tytułu...” otrzymała Wioletta Kluczniok.

* I Wyróżnienie w Konkursie Powiatowym „Odkrywamy Naszš Przeszłoœć” otrzymała Karina Paszkowska.

* I miejsce w Powiatowym Konkursie SUDOKU drużynowo zajęli: Wioletta Kluczniok i Krzysztof Cebula.

* II miejce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego zajęła Kinga Ambroszkiewicz.

* Wyróżnienie I Stopnia w Konkursie Piosenki Brytyjskiej „British Song Festiwal” otrzymała Wioletta Kluczniok.

* II miejsce w dyktandzie o tytuł „Mistrza Ortografii Miasta Orzesze” zajęła Paulina Smelczysz w kategorii szkół gimnazjalnych.

* II miejsce w konkursie z Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów zajšł Rafał Œwiaczny, w tym samym konkursie Krystian Gałaszek zajšł III miejsce.

* III miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Estradowej „Kryształowy Kos” zdobyła Patrycja Baut.

* II miejsce w III Edycji programu profilaktycznego „Potrafię kibicować – Euro 2012” zajęła drużyna naszego Gimnazjum.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim "Nastolatek w œwiecie, czyli całkiem dorosłe problemy młodych bohaterów.  Œladami Marty Fox." zajęła drużyna  w składzie: Zuzanna Grzywok, Sandra Smolnik i  Natalia Spendel.

* Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY otrzymali Krzysztof Cebula, Rafał Œwiaczny, Wioletta Kluczniok oraz Paulina Smelczysz.

* I miejsce w konkursie "Wiedzy o Unii Europejskiej" zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaziskach Górnych zajęła drużyna w składzie Karina Paszkowska, Dominik Grzegorzyca i Damian Marcol.

* W "Konkursie wiedzy o samorzšdzie i Unii Europejskiej - Mikołów 2011" zorganizowanym przez Œlšski Zwišzek Gmin i Powiatów, Starostę Mikołowskiego oraz Burmistrza Mikołowa - Dominik Grzegorzyca z klasy Ia zajšł 4 miejsce, Paulina Wietrzak z klasy II b 6 miejsce, zaœ Damian Marcol z klasy Ia miejsce 7.

* I miejsce w Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym zajęli Vanessa Slupik i Dominik Grzegorzyca.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym zajęły Aleksandra Anioł i Weronika Ćmiel.

* Tytuł Młodych Odkrywców w III Powiatowym Młodzieżowym Festiwalu Nauki „Magia Ruchu” zdobyła drużyna w składzie – Monika Wawrzyńczyk, Natalia Langer, Sebastian Bendkowski.

* I miejsce w konkursie filmowym „Zakręćmy się” towarzyszšcym Festiwalowi Nauki za film „Różne aspekty ruchu w fizyce na podstawie doœwiadczeń”, zdobyła drużyna w składzie – Monika Wawrzyńczyk, Natalia Langer, Sebastian Bendkowski.

* Nagrodę I stopnia w konkursie plastycznym towarzyszšcym Festiwalowi Nauki „Magia Ruchu” zdobyła Monika Wawrzyńczyk.

* II miejsce w trzecim etapie Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe zajęła drużyna w składzie: Paulina Wietrzak, Adriana Smolorz, Aleksandra Anioł i Patrycja Szatny

* LAUREATKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII – Karina Paszkowska.

* Grupa teatralna SZANSA

-   I miejsce w powiatowym konkursie KARLIK – „K jak krasnoludki”.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z MATEMATYKI – Rafał Œwiaczny.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII – Karina Paszkowska.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA POLSKIEGO – Adriana Smolorz.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z GEOGRAFII – Krzysztof Cebula, Paulina Wietrzak.

* III miejsce w II Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej zajęła Barbara Pawełek za zdjęcie „Tęcza nad miastem”.

Sportowe

* II miejsce w Powiatowych Zawodach Siatkówki Plażowej Chłopców zajęli Arkadiusz Blacha i Krystian Gałaszek.

* II miejsce w Biegu na Orientację zdobył Krystian Gałaszek.

* Mistrzostwo miasta Orzesza szkół gimnazjalnych w Biegu na Orientację zdobyła drużyna w składzie: Kinga Ambroszkiewicz, Damian Marcol, Wioletta Kluczniok, Krystian Gałaszek

* Orzeski Bieg Uliczny

- Magdalena Smyla - I miejsce

- Angelika Pucher - II miejsce

- Dominika Nikel - III miejsce

- Jakub Tkocz - I miejsce.

* II miejsce w powiatowych zawodach badmintona chłopców zajęli Blacha Arkadiusz i Krystian Gałaszek.

* V miejsce w powiatowych zawodach badmintona dziewczšt zajęły Patrycja Smolnik i Klaudia Smyla.

* I miejsce w Powiatowym Turnieju Badmintona zajšł Arkadiusz Blacha.

* I miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej dziewczšt.

* III miejsce w powiatowych biegach przełajowych – sztafeta dziewczšt.

* I miejsce w miejskich zawodach koszykówki dziewczšt.

* I miejsce w kategorii Junior Młodszy podczas III Mikołowskiej Jesieni z Badmintonem zajšł Arkadiusz Blacha.

powrót

ROK SZKOLNY 2009/2010

* Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II zostali: Joachim Tkocz, Zuzanna Chowaniec, Krystian Gałaszek.

* III miejsce w powiatowym konkursie historycznym: „Polskie powstania narodowe” zajšł Adrian Raudner.

* III miejsce w powiatowym konkursie historycznym: „Odkrywamy naszš przeszłoœć” zajšł Adrian Raudner.

* II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Z uczuciami w tle” zorganizowanym przez Gimnazjum w Ornontowicach zajęła Zuzanna Chowaniec. W tym samym konkursie wyróżnienie zdobyła Dajana Klimek.

* II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe” zajęli Magda Konopka, Paweł Pieter, Wioletta Kluczniok, Marta Wowra.

* I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie „Czytam i rozumiem Œwiat” zajęła Klaudia Gałaszek.

* Udział w II etapie XI Wojewódzkiego Dwuosobowego Konkursu z Fizyki i Astronomii – organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach – Adrian Raudner i Mateusz Mędrowski.

* Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY otrzymali Mateusz Mędrowski i Krystian Gałaszek.

* II miejsce w Powiatowym konkursie fotograficznym pt.: „Zabytki i obiekty sakralne powiatu mikołowskiego” zdobyli Zuzanna Chowaniec i Marcin Szostek.

* Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Panda z języka angielskiego (6 miejsce na 2539 uczestników) otrzymał Rafał Œwiaczny.

* I miejsce w Powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem: „Urocze zakštki powiatu mikołowskiego” zajęła Zuzanna Chowaniec

* II miejsce w Powiatowym konkursie „Z Biologiš i Chemiš za Pan Brat” zajęły Karina Mšdrzejewska i Sylwia Majerek.

* I miejsce w II Edycji programu profilaktycznego „Potrafię kibicować – Euro 2012” zajęła drużyna naszego Gimnazjum.

* II miejsce w Powiatowym Konkursie Gwary Œlšskiej pod hasłem: „Moja familijo” zajęła Edyta Szewczyk, Barbara Pawełek zajęła III miejsce.

* II miejsce w powiatowym konkursie „Mistrz Sudoku” zajęli Wioletta Kluczniok i Krzysztof Cebula.

* II miejsce w miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zajęła Karina Paszkowska.

* Karina Paszkowska otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Mix 2010 z geografii. Iza Kołodziej, Rafał Biela i Krzysztof Cebula otrzymali wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Mix 2010 z historii. Rafał Œwiaczny otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Mix 2010 z języka angielskiego. Kevin Michalski otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Mix 2010 z języka niemieckiego. Agata Ligner i Nina Kania otrzymały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Mix 2010 - humanistyczny.

* II miejsce w II powiatowym Festiwalu Piosenki Estradowej „Kryształowy Kos” zdobyła Patrycja Baut.

* Wyróżnienie w Konkursie Piosenki Œlšskiej „Karolinka 2010" otrzymali Wioletta Kluczniok i Dariusz Leks.

* I miejsce w międzygimnazjalnym konkursie- First English Competition in Gimnazjum no 2 zajšł Krystian Gałaszek; II miejsce- Kinga Ambroszkiewicz; III miejsce- Paulina Wietrzak.

* I miejsceBritish Song Festival zajęła Wioletta Kluczniok.

* II miejsce w II Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zajęła Kinga AmbroszkiewiczIII miejsce zajęła Paulina Wietrzak.

* Laureatkš konkursu: "Wielki Konkurs Słownictwa" zorganizowanego przez wydawnictwo LektorKlett została Kinga Ambroszkiewicz.

* I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego zajšł Kevin Michalski.

* Finalistkš Powiatowego Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół w Orzeszu została Karina Mšdrzejewska.

* III miejsce w VI Powiatowym Konkursie Historycznym "U progu niepodległoœci 1863-1918" zajšł Adrian Raudner. Wyróżnienie otrzymała Karina Paszkowska.

* Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – I miejsce etap miejski, I miejsce etap powiatowy, IV miejsce etap okręgowy, zajęła drużyna w składzie Jakub Tkocz, Joachim Tkocz, i Dariusz Leks.

* III miejsce indywidualnie w Powiatowym Konkursie Badmintona zajšł Arkadiusz Blacha. W tym samym konkursie II miejsce drużynowo zajęli Arkadiusz Blacha i Adrian Raudner.

* I miejsce w III międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Człowiek, œwiat, przyroda” zajęła Wioletta Kluczniok, III miejsce w tym samym konkursie zajęła Zuzanna Chowaniec.

* Krzysztof Cebula - półfinalista wojewódzkiego konkursu "Z Biologiš Za Pan Brat" organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

* Udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii „Polska Jagiellonów” - Sylwia Majerek, Nina Kania

* Udział w Ogólnopolskim konkursie „70 Rocznica Wybuchu II Wojny Œwiatowej"- Nina Kania, Adrian Raudner, Zuzia Chowaniec, Marcin Szostek

* Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotografii Proekologicznej otrzymała Zuzanna Chowaniec.

* Wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym PINGWIN 2009 otrzymały: z matematyki Karina Paszkowska – 8 miejsce (liczba uczestników 1022); z geografii Klaudia Głodek– 10 miejsce (liczba uczestników 258); z języka niemieckiego Kinga Ambroszkiewicz– 10 miejsce (liczba uczestników 821).

* Grupa teatralna SZANSA

-   wyróżnienie w etapie rejonowym wojewódzkiego „Konkursu na małš formę teatralnš o tematyce zwišzanej z profilaktykš agresji i przemocy” za autorskie przedstawienie „Ty możesz wybierać”.

-   II miejsce w powiatowym konkursie KARLIK – „Jo ci przaja – czyli Romeo i Julia po œlšsku”.

* Laureatem konkursu przeprowadzonego w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umysł” 2009 został Jan Spendel.

* II miejsce w międzygimnazjalnym konkursie „Henryk Sienkiewicz – laureat literackiej Nagrody Nobla” zajęła drużyna w składzie Nina Kania i Agata Ligner.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z FIZYKI - Mateusz Mędrowski, Adrian Raudner.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII - Sylwia Majerek, Nina Kania.

* II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA POLSKIEGO - Nina Kania.

Sportowe

* I miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej dziewczšt. 

* III miejsce w powiatowych zawodach piłki ręcznej dziewczšt.

* I miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej chłopców.

* IV miejsce w powiatowych zawodach piłki ręcznej chłopców.

* III miejsce w miejskich zawodach siatkówki dziewczšt.

* II miejsce w miejskich zawodach siatkówki chłopców.

* IV miejsce w powiatowych zawodach siatkówki chłopców.

* I miejsce w miejskich zawodach koszykówki dziewczšt.

* III miejsce w powiatowych zawodach koszykówki dziewczšt.

* I miejsce w miejskich zawodach koszykówki chłopców.

* III miejsce w powiatowych zawodach koszykówki chłopców.

* II miejsce w powiatowych zawodach badmintona chłopców (Blacha Arkadiusz i Raudner Adrian).

* I miejsce w miejskim turnieju szachowym dziewczšt o puchar Dyrektora MZO (Kluczniok Wioletta i Wietrzak Paulina).

* I miejsce w miejskich zawodach piłki nożnej chłopców

* II miejsce w powiatowych zawodach piłki nożnej chłopców.

* II miejsce w powiatowych biegach przełajowych – sztafeta chłopców.

* V miejsce w rejonowych biegach przełajowych – sztafeta chłopców.

* II miejsce w powiatowych biegach przełajowych – sztafeta dziewczšt.

* VI miejsce w rejonowych biegach przełajowych – sztafeta dziewczšt.

powrót

 NASZE SUKCESY! - ARCHIWUM